WESTCHEM ACIDIC CLEANING (Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için Asidik Yağ Alma Ürünü )

(Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için Asidik Yağ Alma Ürünü )

Özellikler ve Uygulamalar :

Westchem Acidic Cleaning, sıcak daldırma galvaniz proseslerinde kullanılan; inorganik asit, yüzey

aktifler ve inhibitörler içeren metal yüzeylerin iyi bir şekilde temizlenmesini sağlayarak, yağ alma ve

aşındırma banyoları arasındaki durulama banyosunun da ortadan kalkmasını sağlayan sıvı bir üründür.

WESTCHEM ALKALINE CLEANING (Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için Alkali Yağ Alma Ürünü )

(Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için Alkali Yağ Alma Ürünü )

Özellikler ve Uygulamalar :

Westchem Alkaline Cleaning, sıcak daldırma galvaniz proseslerinde kullanılan; alkaliler, yüzey

aktifler ve inhibitörler içeren metal yüzeylerin iyi bir şekilde temizlenmesini sağlayan sıvı bir üründür.

WESTCHEM IRON GUARD + ANTİ STEAM (Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri İçin HCl Asit İnhibitörü ve HCl Buhar Kesici)

(Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri İçin HCl Asit İnhibitörü ve HCl Buhar Kesici)

Özellikler ve Uygulamalar :

Westchem Iron Guard + Anti Steam sıcak daldırma galvaniz proseslerinde aşındırma havuzlarında

kullanılan HCl asit’ e ilave edilmektedir.

HCl inhibitörümüz bu banyoda kullanıldığında ayrıca buhar önleyiciye ihtiyaç yoktur.İçeriğinde üç önemli

özellik bir aradadır.İnhibitör özlelliği ile metallerin ağırlık kaybetmesini önleyerek,Asitlerin daha geç demir

doygunluğuna ulaşmasını sağlar. Köpük tabakası oluşturarak açığa çıkan gazların yayılmasını engeller.

Yüzey aktif içerikle metalin daha kolay temizlenmesini sağlar.

WESTCHEM DOUBLE SALT FLUX (Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri İçin Double Tuz )

(Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri İçin Double Tuz )

Özellikler ve Uygulamalar :

Westchem Double Salt Flux, Sıcak daldırma galvaniz proseslerinde kullanılan; Flux ile kaplanmış

yüzey,35-55 derece sıcaklıkta kurutulduğunda parça ermiş çinkoya dalınca,Flux içindeki suyun ani

buharlaşmasından dolayı oluşan patlamaları engellemiş ve çinko oksit oluşması azaltılmış olur, Aynı

zamanda çelik malzeme çinkoya dalarken yüzeydeki flux hızla eriyip yüzeyden uzaklaşırken etraftaki

oksitleri içine alarak flux içindeki amonyum klorürün buharlaşması ile hızlıca çinko yüzeyinden

uzaklaşarak kaplama işlemini hızlandırır ve yüzeye kül yapışmasını engeller. Galvaniz kaplanacak çelik

malzeme daha az sürede kaplanır. Sonuç olarak süreye bağlı dros ve kül oluşumunu azaltır.

WESTCHEM NİCKEL TABLET (Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri İçin Nikel Tablet )

(Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri İçin HCl Asit İnhibitörü ve HCl Buhar Kesici)

Özellikler ve Uygulamalar :

WESTCHEM NİCKEL TABLET Sıcak daldırma galvaniz proseslerinde Güvenli Nikel kullanımı %0.04

- %0.09 olarak belirlenmiştir. İdeal kullanım ise %0.05’ dir. Bu oran yakalandıgı taktirde, Silisyum ve

Fosforun kaplama kalınlıgına etkisi engellenir, Parlak ve pürüzsüz kaplama yüzeyi elde edilir, Çinko

safriyatını düşürerek maliyete büyük avantaj sağlar, Sandalin etkisi azaltılarak çinko kaplama kalınlıgı

kontrol altına alınır, Nikel tablet uygulaması çelik bileşimi bilinmeyen farklı çeliklerin birlikte kullanıldığı

fason malzemelerde kaplama kalınlıgının kontrolü ve daha iyi bir yüzey elde edilebilmesi için olumlu

sonuçlar verir.

WESTCHEM ALLOY TABLET ( Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için  Ni, Pb, Al, Sn, Bi Alaşımlı Tablet )

Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için  Ni, Pb, Al, Sn, Bi ALAŞIMLI TABLET

 

WESTCHEM ANTİSPLASH ( Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için Patlama- Sıçrama Önleyici )

Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için PATLAMA- SIÇRAMA ÖNLEYİCİ

WESTCHEM Zr Based Cr FreePassivation ( Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için Zirkonyum Bazlı Kromsuz Pasivasyon )

Sıcak Daldırma Galvaniz Prosesleri için Zirkonyum Bazlı Kromsuz Pasivasyon