Galvaniz Proses

KAPLAMA PROSESİNİN AŞAMALARI

Yukarıda klasik sistem olarak adlandırdığımız galvaniz kaplama prosesindeki aşamalar görülmektedir. Fakat küçük parçalar için galvaniz kaplama prosesi bunlardan farklılık gösterebilir.

YAĞ ALMA/YIKAMA

Galvaniz kaplanması için gelen malzemelerin yüzeyindeki yağ veya gres kalıntıları asidik veya alkali yağ alma yöntemlerinden biri kullanılarak yağ alma banyosunda temizlenir. Organik yağ alma yöntemi nadiren kullanılan bir yöntemdir. Eğer alkali veya organik yağ alma kullanılıyorsa, yağ alma banyosundan gelen kalıntıların, diğer temizleme banyolarına taşınmasını önlemek için su banyosuna daldırılarak yıkama işlemi gerçekleştirilir.

ASİT İLE YÜZEY TEMİZLEME

Çelik ve dökme demir yüzeyinde oluşan pas ve hadde tufalını kaldırıp temiz bir metalik yüzey elde etmek için malzemeler, seyreltilmiş hidroklorikasit banyolarına daldırılır. Asit ile yüzey temizleme süresi malzemenin pas derecesine ve asit banyosunun konsantrasyonuna bağlı olarak değisiklik gösterir. Genellikle asit banyolarında çalışma sıcaklığı 20-30˚C aralığındadır.

YIKAMA

Asit ile kimyasal temizleme işleminden sonra asit kalıntılarının bir sonraki banyoya taşınmasını engellemek için su banyosunda yıkama işlemi yapılır.

FLAKS KAPLAMA

Asit ve yıkama işlemlerinden sonra flaks kaplama prosesi gerçekleştirilerek flaks malzeme yüzeyinde kalan küçük kalıntıların temizlenmesini sağlar. Flaks kaplama çelik yüzeyinin çinko banyosundaki reaksiyonunun daha iyi gerçekleşmesini sağlar. Flaks çinko klorür-amonyum klorür karışımından oluşur. Flaks kaplama galvanizleme işleminde farklı metodlar kullanılarak uygulanabilir. Örneğin, en çok uygulanan metod, flaksın su ile seyreltilip bir banyo içerisinde solüsyon hale getirilerek parçaların bu banyonun içine daldırılmasıdır. Diğer alternatif yöntemler ise flaksın parçalar üzerine sıvı olarak spreyleme ve flaksın toz olarak parça yüzeyine temas ettirilme yöntemleridir veya flaksın eriyik çinko banyosunun yüzeyine serpilerek parçaların kaplama esnasında flaks ile teması sağlanabilir.

KURUTMA

Flaks banyosundan ıslak çıkan parçalar kurutma fırınında kurutma işelmine tabi tutulur. Genellikle kurutma fırınının ısıtılmasında galvaniz banyosunun atık gazının ısısından faydalanılır.

SICAK DALDIRMA GALVANİZ

Sıcak daldırma galvaniz, çelik ve döküm parçalarının korozyona karşı direncini arttırmak için 450˚C'deki sıvı çinko banyosuna daldırılarak çinko kaplanması yöntemidir. Bu yöntemle malzeme yüzeyinde demir(Fe)-çinko(Zn) alaşımları oluşturularak korozyona karşı koruma sağlanır. Koruma süresi malzeme üstüne kaplanan galvanizin kalınlığı ile doğru orantılıdır. Galvanizleme yöntemi ile malzemelerin 30 seneye kadar paslanmadan tamamen korunması mümkün olur.

SOĞUTMA

Galvaniz kaplanmış ürünlerin havada ya da suya daldırılarak soğuması sağlanır.

PASİVASYON

Müşteri isteği doğrultusunda galvaniz kaplanmış ürünler pasivasyon prosesine tabi tutulur. Pasivasyon prosesindeki amaç, beyaz pas oluşumunu engellemektir.